ur. 1986

2015-2010 Akademia Sztuki Pięknych w Warszawie

artystka sztuk wizualnych, w swoich działaniach wykorzystuje malarstwo, obiekty i instalacje. Absolwentka Wydziału Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2015 roku obroniła dyplom w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona Tarasewicza, wybrany do wystawy Coming Out – Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie (2015) i do międzynarodowego projektu Hosted Simply pokazywanego w Spectrum Tower w Warszawie (2015) i w Heiligienkreuzerhof w Wiedniu (2016). Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2015). Uczestniczka pierwszej edycji Biennale de La Biche (2017) – najmniejszego biennale sztuki współczesnej na świecie. W 2016 razem z rumuńską kuratorką, Larisą Crunṭeanu, zrealizowała międzynarodowy audiowizualny projekt, The Telenational Dream, prezentowany w warszawskim Kinie Iluzjon. W latach 2012-2016 współpracowała z Miejscem Projektów Zachęty jako organizatorka wystaw. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017). Mieszka i pracuje w Warszawie.

wystawy indywidualne:

2017
GLANS JIL, JIL, Warszawa
Dryf / Warsaw Gallery Weekend, Galeria Wizytująca, Warszawa

2016
Fatamorgana, Spectra Art Space, Warszawa
Później i trochę wcześniej, Pawilon Sztuki, Warszawa

wybrane wystawy grupowe:

2017
Megalit. Karolina Bielawska, Zuza Golińska, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa
À la Flamande 2 – Portret, Galeria Propaganda, Warszawa
Jednoczesność zdarzeń, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń
Biennale de La Biche, Grand cul de sac marin, Gwadelupa

2016
Postój ze sztuką, przystanki autobusowe w przestrzeni miasta, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz
Pusto, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz
À la Flamande 1 – Martwa natura, Galeria Propaganda, Warszawa
Wśród twarzy, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
Hosted Simply, Heiligienkreuzerhof, Wiedeń

2015
Coming Out – Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2015, Kamienica hrabiego Raczyńskiego, Warszawa
Hosted Simply, Spektrum Tower, Warszawa
Homo homini, Galeria Sektor I, Jaworzno
Gęsia skórka, dawny Dom Słowa Polskiego, Warszawa
Mimikra, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa

2014
Lekcja, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa
Sto*Disegnando/Rysuję, Galeria V9, Warszawa
Światoobraz, Pałac Branickich, Warszawa
Plener z Miłoszem, Galeria Spokojna, Warszawa

publikacje:

Jednoczesność zdarzeń, pub. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, Sopot 2017
Pusto, pub. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, Sopot 2016
Hosted Simply, pub. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2016
Wśród twarzy, pub. Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2016
Wystawa finalistów 14. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii 2015, pub. Grupa ERGO Hestia, Sopot 2015
Mimikra, pub. Oficyna Wydawnicza AURIGA, 2015
Bezdech, pub. Oficyna Wydawnicza AURIGA, Warszawa 2014
Plener z Miłoszem, pub. Oficyna Wydawnicza AURIGA, Warszawa 2014
Światoobraz, pub. Czarny Kwadrat, Warszawa 2014
No Budget Show 3, pub. Robert Kuśmirowski, Warszawa 2012

teksty:

Do Nowego Jorku albo do drugiego pokoju, rozmowa Marty Mach z Karoliną Bielawską, „Zwykłe Życie”, 21.03.2016
http://zwyklezycie.pl/2016/03/10473/

„Później i trochę wcześniej” Karoliny Bielawskiej w Pawilonie Sztuki, „Szum”, 11.03.2016
http://magazynszum.pl/do-zobaczenia/pozniej-i-troche-wczesniej-karoliny-bielawskiej-w-pawilonie-sztuki

„Hosted Simply” w Spektrum Tower w Warszawie, „Szum”, 11.12.2015
http://magazynszum.pl/do-zobaczenia/hosted-simply-w-spektrum-tower-w-warszawie

Dziewczyńska gęsia skórka, Mateusz Bzówka, „Zwykłe Życie”, 23.06.2015
http://zwyklezycie.pl/2015/06/dziewczynska_gesia_skorka/

Wyliczanki z Heideggerem – recenzja wystawy „Światoobraz”, Mikołaj Sobczak, „Periodyk Akademicki”, 6.09.2014
http://periodykakademicki.tumblr.com/post/96811020026/wyliczanki-z-heideggerem-recenzja-wystawy

born in 1986

2015-2010 Academy of Fine Arts in Warsaw

visual artist, works with painting, objects and installation. Graduate of the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 2015 she was awarded an MA in The Painting’s Space Studio of Leon Tarasewicz. Her diploma was selected for the exhibitions Coming Out – Best Degree Pieces Academy of Fine Arts in Warsaw (2015) and Hosted Simply exhibited in Spectrum Tower in Warsaw (2015) and Heiligienkreuzerhof in Vienna (2016). Participant of the first edition of Biennale de La Biche (2017) – the smallest contemporary art biennale in the world. In 2016, together with the Romanian curator, Larisa Crunṭeanu, she completed international audiovisual project,  The Telenational Dream, presented at Iluzjon Cinema in Warsaw. Between 2012-2016 she was assistant curator in Zachęta Project Room. Recipient of The Ministry of Culture and National Heritage Scholarship (2017). She lives and works in Warsaw, Poland.

solo exhibitions:

2017
GLAZE JIL, JIL, Warsaw
Drift / Warsaw Gallery Weekend, Wizytująca Gallery

2016
Mirage, Spectra Art Space, Warsaw
Later and Slightly Earlier, Pawilon Sztuki, Warsaw

selected group exhibitions:

2017
Megalith. Karolina Bielawska, Zuza Golińska, Zachęta Project Room, Warsaw
À la Flamande 2 – Portrait, Propaganda Gallery, Warsaw
The Simultaneity Of Events, Centre Of Contemporary Art in Toruń, Toruń
Biennale de La Biche, Grand cul de sac marin, Guadeloupe

2016
Art Full Stop, bus stops in public space, City Art Gallery of Kalisz, Kalisz
Empty, City Art Gallery of Kalisz, Kalisz
À la Flamande 1 – Still Life, Propaganda Gallery, Warsaw
Among Faces, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
Hosted Simply, Heiligienkreuzerhof, Vienna

2015
Coming Out – Best Degree Pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2015, Kamienica hrabiego Raczyńskiego, Warsaw
Hosted Simply, Spektrum Tower, Warsaw
Homo homini, Galeria Sektor I, Jaworzno
Goosebumps, former Dom Słowa Polskiego, Warsaw
Mimicry, State Ethnographic Museum, Warsaw

2014
Lesson, Zachęta Project Room, Warsaw
Sto*Disegnado/Drawing, V9 Gallery, Warsaw
World-view, Pałac Branickich, Warsaw
Open Air With Miłosz, Spokojna Gallery, Warsaw

publications:

Jednoczesność zdarzeń [The Simultaneity Of Events], pub. Hestia Artistic Journey Foundation, Sopot 2017
Pusto [Empty], pub. Hestia Artistic Journey Foundation, Sopot 2016
Hosted Simply, pub. Academy of Fine Arts in Warsaw, Warsaw 2016
Wsród twarzy [Among Faces], pub. Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2016
Wystawa finalistów 14. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii 2015 [Final of the 14th Edition of the Competition Hestia Artistic Journey 2015], pub. Grupa ERGO Hestia, Sopot 2015
Mimikra [Mimicry], pub. Oficyna Wydawnicza AURIGA, 2015
Bezdech [Breathlessness], pub. Oficyna Wydawnicza AURIGA, Warsaw 2014
Plener z Miłoszem [Open Air with Miłosz], pub. Oficyna Wydawnicza AURIGA, Warsaw 2014
Światoobraz [World-view], pub. Czarny Kwadrat, Warsaw 2014
No Budget Show 3, pub. Robert Kuśmirowski, Warsaw 2012

texts:

Do Nowego Jorku albo do drugiego pokoju, rozmowa Marty Mach z Karoliną Bielawską [To New York or Another Room, an interview of Marta Mach with Karolina Bielawska], „Zwykłe Życie”, 21.03.2016
http://zwyklezycie.pl/2016/03/10473/

„Później i trochę wcześniej” Karoliny Bielawskiej w Pawilonie Sztuki [“Later and Slightly Earlier” by Karolina Bielawska in Pawilon Sztuki], „Szum”, 11.03.2016
http://magazynszum.pl/do-zobaczenia/pozniej-i-troche-wczesniej-karoliny-bielawskiej-w-pawilonie-sztuki

„Hosted Simply” w Spektrum Tower w Warszawie [“Hosted Simply” at Spektrum Tower in Warsaw], „Szum”, 11.12.2015
http://magazynszum.pl/do-zobaczenia/hosted-simply-w-spektrum-tower-w-warszawie

Dziewczyńska gęsia skórka [Girly Goosebumps], Mateusz Bzówka, „Zwykłe Życie”, 23.06.2015
http://zwyklezycie.pl/2015/06/dziewczynska_gesia_skorka/

Wyliczanki z Heideggerem – recenzja wystawy „Światoobraz” [Counting-Out Games with Heidegger – review of the “World-view” exhibition], Mikołaj Sobczak, „Periodyk Akademicki”, 6.09.2014
http://periodykakademicki.tumblr.com/post/96811020026/wyliczanki-z-heideggerem-recenzja-wystawy

> karolina.bielawska.art@gmail.com <