Zajmuje się malarstwem, które łączy z obiektami i instalacjami. Wykorzystuje różne techniki malarskie i materiały, takie jak płyty gipsowe, emalie, impregnaty.

Absolwentka Wydziału Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (2015). Finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2015). Uczestniczka pierwszej edycji Biennale de La Biche (2017) – najmniejszego biennale sztuki współczesnej na świecie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017). Mieszka i pracuje w Warszawie.

wystawy indywidualne:

2019
Pokój obok, Krupa Gallery, Wrocław
Szpik, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wlkp.

2018
Slow Down a Moment that Moves Too Fast, Realny Obszar Działań, Warszawa

2017
GLANS, JIL, Warszawa
Dryf, Warsaw Gallery Weekend, Galeria Wizytująca, Warszawa

2016
Fatamorgana, Spectra Art Space, Warszawa
Później i trochę wcześniej, Pawilon Sztuki, Warszawa

wybrane wystawy grupowe:

2019
Stranger Danger, FOAF, Stone Projects, Praga
Problemy pierwszego świata: Życie przed śmiercią, Rondo Sztuki, Katowice
Problemy pierwszego świata: Życie przed śmiercią, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa

2018
Articulations_Recently Painted Works, Glassyard Gallery, Budapeszt
Kontrakt rysownika, Galeria Arsenał, Białystok
Komunikacja ze wszystkim, co jest, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa
Weeping, Dreaming, Fucking, Laughing, Galeria Wschód, Warszawa

2017
Megalit. Karolina Bielawska, Zuza Golińska, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa
À la Flamande 2 – Portret, Galeria Propaganda, Warszawa
Jednoczesność zdarzeń, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń
Biennale de La Biche, Grand cul de sac marin, Gwadelupa

2016
Postój ze sztuką, przystanki autobusowe w przestrzeni miasta, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz
Pusto, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz
À la Flamande 1 – Martwa natura, Galeria Propaganda, Warszawa
Wśród twarzy, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
Hosted Simply, Heiligienkreuzerhof, Wiedeń

2015
Coming Out – Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2015, Kamienica hrabiego Raczyńskiego, Warszawa
Hosted Simply, Spektrum Tower, Warszawa
Homo homini, Galeria Sektor I, Jaworzno
Gęsia skórka, dawny Dom Słowa Polskiego, Warszawa
Mimikra, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa

Visual artist, works with painting, which she combines with objects and installations. She mixes various painting techniques and materials, such as plaster boards, enamels, and varnishes.

Graduate of the Faculty of Media Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw (2015). Participant of the first edition of Biennale de La Biche (2017) – the smallest contemporary art biennale in the world. Recipient of The Ministry of Culture and National Heritage Scholarship (2017). She lives and works in Warsaw, Poland.

solo exhibitions:

2019
The Other Room, Krupa Gallery, Wroclaw
Marrow, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wlkp.

2018
Slow Down a Moment that Moves Too Fast, Realny Obszar Działań, Warsaw

2017
GLANS, JIL, Warsaw
Drift, Warsaw Gallery Weekend, Wizytująca Gallery, Warsaw

2016
Mirage, Spectra Art Space, Warsaw
Later and Slightly Earlier, Pawilon Sztuki, Warsaw

selected group exhibitions:

2019
Stranger Danger, FOAF, Stone Projects, Prague
First World Problems: Life Before Death, Rondo Sztuki, Katowice
First World Problems: Life Before Death, Stefan Gierowski Foundation, Warsaw

2018
Articulations_Recently Painted Works, Glassyard Gallery, Budapest
The Draughtsman’s Contract, Arsenal Gallery, Białystok
Communication with Everything that Is, Stefan Gierowski Foundation, Warsaw
Weeping, Dreaming, Fucking, Laughing, Wschód Gallery, Warsaw

2017
Megalith. Karolina Bielawska, Zuza Golińska, Zachęta Project Room, Warsaw
À la Flamande 2 – Portrait, Propaganda Gallery, Warsaw
The Simultaneity Of Events, Centre Of Contemporary Art in Toruń, Toruń
Biennale de La Biche, Grand cul de sac marin, Guadeloupe

2016
Art Full Stop, bus stops in public space, City Art Gallery of Kalisz, Kalisz
Empty, City Art Gallery of Kalisz, Kalisz
À la Flamande 1 – Still Life, Propaganda Gallery, Warsaw
Among Faces, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
Hosted Simply, Heiligienkreuzerhof, Vienna

2015
Coming Out – Best Degree Pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2015, Kamienica hrabiego Raczyńskiego, Warsaw
Hosted Simply, Spektrum Tower, Warsaw
Homo homini, Galeria Sektor I, Jaworzno
Goosebumps, Printing House, Warsaw
Mimicry, State Ethnographic Museum, Warsaw