ENOUGH IS ENOUGH

2018
dyptyk
emalia akrylowa, lepik asfaltowy, lakier do wnętrz, płótno
100×150 cm / każdy
fot. Michał Matejko

ENOUGH IS ENOUGH

2018
diptych
enamel, asphalt glue, varnish, canvas
100×150 cm / each
photo by Michał Matejko