ENTER/ERROR

2017
80×100 cm / każdy
grunt, piasek kwarcowy, szpachla, emalia, płótno
fot. Jan Domicz

Enter/Error należy do cyklu prac, nawiązującego do polskich modernistycznych willi z okresu międzywojnia. Składa się z czterech płócien, wspólnie tworzących jedną formę. Odnosi się do rozsuwanych drzwi, które można było łączyć, tworząc jedną wielką przestrzeń w willi doktora Kriebla we Wrocławiu*. Praca została wykonana z gruntu zmieszanego z piaskiem kwarcowym i szpachli – materiałów budowlanych wykorzystywanych przy remontach. Wrocławski budynek zachował niemal niezmieniony wygląd od czasu swojego powstania. Wszelkie przebudowy są wykonywane z dbałością o oryginał.

*Willa doktora Kriebla
ul. Lipińskiego 1, Wrocław
realizacja: 1927
projekt: Adolf Rading

ENTER/ERROR

2017
80×100 cm / each
base, quartz sand, putty, enamel, canvas
photo by Jan Domicz

Enter/Error belongs to a series of works referring to Polish Modernist Villas from the interwar period. It consists of four canvases, which together create one form. It refers to the sliding doors that could have been joined to compose one large space in the Villa of Dr. Kriebel in Wroclaw*. The work was made of a base mixed with quartz sand and putty—building materials used for renovations. The Wrocław building has remained almost unchanged since its inception. All conversions are carried out with great care for the original.

*Dr. Kriebel’s Villa
ul. Lipińskiego 1, Wrocław
Built: 1927
Project: Adolf Rading