GEDENKEN

instalacja malarska, site specific, 2015

Instalacja pokazywana w ramach wystawy Coming Out – Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2015.

„Jest bardzo ważne, aby pamięć miała ciągłość i była przekazywana następnym pokoleniom. Bez tego nie ma normalnego społeczeństwa budującego współczesne idee. Bo tylko dzięki pamięci powstaje nowa rzeczywistość a z niej następna i następna”.

Leon Tarasewicz
(fragment tekstu z katalogu wystawy)

GEDENKEN

painting installation, site specific, 2015

The installation was presented in the exhibition Coming Out – Best Degree Pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2015.

„It is crucial that there is continuity to memory and that it is passed to future generations. Without it, it is impossible for a society to build contemporary ideas on regular basis. Because only through the memory a new reality can emerge, and then the next one, and another”.

Leon Tarasewicz
(part of the text from the catalouge)