KOMPLEKS

2017
grunt, piasek kwarcowy, szpachla, farba krzemianowa, płyta OSB

Praca zrealizowana w Pałacu Branickich w Białymstoku w ramach rezydencji artystycznej Kontrakt rysownika organizowanej przez Galerię Arsenał.

W sierpniu 1694 roku pani Herbert i rysownik Neville, bohaterowie filmu Petera Greenawaya, zawarli kontrakt: „Pan Neville wypożyczył swoje usługi jako rysownik na 12 dni, aby mógł sporządzić 12 rysunków: posiadłości, ogrodów, parków i budynków pana Herberta. Sam wybierał widoki do rysunków, kierując się przy tym radą pani Herbert (…)”.

Galeria Arsenał mieści się w centrum Białegostoku w zabytkowym budynku przy Pałacu Branickich. W latach 1691–97 siedziba Branickich została przekształcona w barokową rezydencję wg projektu Tylmana z Gameren. Teoretycznie Kontrakt rysownika Greenawaya mógłby się rozgrywać właśnie tu. Nawiązując do słynnego dzieła angielskiego reżysera i biorąc pod uwagę kontekst miejsca, Galeria Arsenał zaprosiła trzech artystów na stworzenie dzieła/projektu artystycznego, którego tematem będzie Pałac Branickich, a więc najbliższe sąsiedztwo budynku Galerii Arsenał.

COMPLEX

2017
base, quartz sand, putty, silicate paint, OSB

Complex was made at Branicki Palace in Białystok within artist residency Draughtsman’s Contract organized by Arsenal Gallery.

In August 1694 Mrs. Herbert and a draughtsman named Mr. Neville, the characters of Peter Greenway’s film, signed a contract that included the following conditions: ‚Mr. Neville’s service as draughtsman for twelve days, for the manufacture of 12 drawings of the estate and gardens, parks and outlying buildings of Mr. Herbert’s Property. The sites of the twelve drawings to be chosen at his discretion, though advised by Mrs. Herbert (…)’.

Arsenal Gallery is located in the city centre of Białystok (Poland), in a historic building of the Branicki Palace. Between 1691 and 1697 the Branicki Palace was reconstructed into a baroque mansion by Tylman Gamerski. Theoretically the Draughtsman’s Contract by Greenaway could happen exactly here. In relation to the famous work of the British director and the context of the place, the Arsenal Galllery has invited three artists to create an artwork/art project, where the Branicki Palace will be the main object of interest, the closest neighbourhood of the Arsenal Gallery.