MEGALIT

2017
aranżacja letniego tarasu Miejsca Projektów Zachęty
fot. Jan Domicz, Marcel Kaczmarek

MEGALIT Karoliny Bielawskiej i Zuzy Golińskiej to przestrzenna instalacja zbudowana z kamieni i roślin. Wyznacza ona pewien obszar, terytorium, szlak. Kamienie w udomowionej wersji pojawiają się w prywatnych ogrodach, parkach, ogródkach działkowych. Ponieważ używane były do konstrukcji megalitycznych budowli takich jak Stonehenge, ale też jako pierwsze narzędzia, bywają postrzegane jako obiekty o magicznych właściwościach. Kompozycja na tarasie MPZ składa się z kolistej instalacji-drogi. To przestrzeń przyjazna przechodniom, dzieciom oraz mieszkańcom pobliskich kamienic, nawiązująca do pierwotności i natury. Jej charakter zmienia się jednak wskutek ingerencji malarskiej. Pomalowane kamienie wewnątrz kręgu wyznaczają granicę strefy oswojonej i przyjaznej. Ich zewnętrzne boki znajdują się poza tą strefą. Instalacja zostaje w ten sposób przekształcona w abstrakcyjną formę.

MEGALITH

2017
Megalith on the Zachęta Project Room’s summer terrace
photo by Jan Domicz, Marcel Kaczmarek

MEGALITH by Karolina Bielawska and Zuza Golińska is a spatial installation built with stones and plants. It defines a certain area, territory, or trail. In their domestic form, stones appear in private gardens, parks, and allotments. But because they were once used to construct megalithic structures, such as Stonehenge – and also as the first tools – they are perceived as objects with magical power. The composition on the ZPR’s terrace consists of a circular road-installation. It is a friendly space for pedestrians, children, and the residents of neighbouring homes, drawing upon the primeval and the natural. Its character changes, however, as a result of painting interference. The painted stones inside the circle define the boundary of the tamed and friendly zone. Their external sides are located outside this area. In this way the installation is thus transformed into an abstract form.