SLOW DOWN A MOMENT THAT MOVES TOO FAST

2018
120×244 cm / każdy
sklejka elastyczna, emalia, lepik asfaltowy
fot. Jan Domicz

SLOW DOWN A MOMENT THAT MOVES TOO FAST to instalacja site-specific, która nawiązuje do specyfiki ogródków działkowych jako formy wyłamywania się strukturom porządkującym.

Praca zrealizowana w Realnym Obszarze Działań – projekcie artystyczno-kuratorskim prowadzonym od 2014 roku przez Magdalenę Łazarczyk i Łukasza Sosińskiego. W jego ramach na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych na warszawskim Grochowie zaproszeni artyści dostają do dyspozycji działkę oraz domek zaadoptowany do celów wystawienniczych.

SLOW DOWN A MOMENT THAT MOVES TOO FAST

2018
120×244 cm / each
plywood, enamel, asphalt glue
photo by Jan Domicz

SLOW DOWN A MOMENT THAT MOVES TOO FAST is a site-specific installation referring to the specificity of allotment gardens as forms which do not accept structures that bring order.

The work has been implemented under Realny Obszar Działań (Real Area of Action) – an artistic-curatorial project conducted since 2014 by Magdalena Łazarczyk and Łukasz Sosiński. As a part of the project, in the Family Allotment Gardens of Warsaw’s Grochów area, the invited artists receive an allotment with a small cabin adapted for exhibition purposes.