Two Sides I

2020 

Two Sides I

2020

The “Two Sides” series is based on observations of situations of conflict and the unending struggle for domination. The titular sides,” poured onto raw canvas and understood as abstract representations of participants engaged in a dispute, change positions, go numb, bend beneath shifts in weight, submit – only to rebel and break away a moment later. In her dynamic compositions, the artist gives shape to strength and weakness, delivers targeted blows, dodges nimbly. The canvases are not illustrative. Their meaning lies in the play of tensions and the rhythm of the developed forms of expression.

PL

Cykl prac “Dwie strony” powstał jako efekt przyglądania się sytuacji konfliktu i wszechobecnej walki o dominację. Tytułowe strony – przelane na surowe płótna i rozumiane jako abstrakcyjne określenie uczestników sporu – zmieniają pozycje, drętwieją, uginają się pod zmiennym ciężarem, ulegają po to, by za chwilę znów się zbuntować i wyłamać. W dynamicznych kompozycjach artystka nadaje kształty sile i słabości, wymierza precyzyjne ciosy i stosuje skuteczne uniki. Nie mają one ilustracyjnego charakteru. Ich sens zawiera się w grze napięć i rytmie wypracowanych wyrazistych form.