Two Sides

2020 

Two Sides

2020

Cykl prac “Dwie strony” powstał jako efekt przyglądania się sytuacji konfliktu i wszechobecnej walki o dominację. Tytułowe strony – przelane na surowe płótna i rozumiane jako abstrakcyjne określenie uczestników sporu – zmieniają pozycje, drętwieją, uginają się pod zmiennym ciężarem, ulegają po to, by za chwilę znów się zbuntować i wyłamać. W dynamicznych kompozycjach artystka nadaje kształty sile i słabości, wymierza precyzyjne ciosy i stosuje skuteczne uniki. Nie mają one ilustracyjnego charakteru. Ich sens zawiera się w grze napięć i rytmie wypracowanych wyrazistych form.