YIELD

2018
site-specific
płyta gipsowo-kartonowa, lepik asfaltowy, lakier do wnętrz
fot. Michał Matejko

Yield to instalacja site-specific zrealizowana w Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie w ramach wystawy Komunikacja ze wszystkim, co jest:

„Proponujemy wystawę autorską. Dwoje artystów malarzy organizuje wystawę zbiorową. Jakie malarstwo jest dla nich ważne we współczesnym, popostmodernistycznym czasie? To tylko niewielki przegląd u nas, czyli na świecie, mały fragment pełnego obrazu twórczości młodych. Autorzy wystawy – Yui Akiyama i Cyryl Polaczek – nadali jej tytuł Komunikacja ze wszystkim, co jest„.

Stefan Gierowski

YIELD

2018
site-specific
plasterboard, asphalt glue, varnish
photo by Michał Matejko

Yield is a site-specific installation created at Stefan Gierowski Foundation in Warsaw as a part of the exhibition:

„We propose an author’s exhibition. Two painters are organizing a group exhibition. What kind of painting is important for them in contemporary, post-postmodernist reality? It is only a small review at our place, so in the world a tiny fragment of the full picture of young people’s artistic output. The authors of the exhibition, Yui Akiyama and Cyryl Polaczek, gave it the title Communication with Everything That Is.”

Stefan Gierowski